قدرت مثبت اندیشی

قدرت مثبت اندیشی

 

 

لیلا جعفری
کارشناس روانشناسی

 

از نشانه های خوشبختی ونیک بختی هم صحبتی با خردمندان است.
امام حسین
مثبت اندیش باش تا معجزه راباورکنی

قدرت مثبت اندیشی نیروی شفا بخش مشهور وقدرت مندی هست که حتی درمیان جامعه پزشکی نیز مورد قبول وتایید است .شاید احساس کنید که مثبت اندیشی ممکن نیست زندگیتان را تغییر دهداما اکنون از شما می پرسم تا به حال چند بار در مورد خودتان منفی اندیشیده اید ونهایت تفکر منفی شما شکل واقعیت به خود گرفته است. چرا این افکار منفی را به افکار مثبت تغییر ندهید .استفاده از عبارات تاکیدی مثبت نظیر من خوشبختم ،من خوشحالم ،من خوش شانسم شاید در ابتدا کار بیخودی باشد ولی به مرور زمان نتیجه میدهد شما هرگز دانه ایی نمیکارید که روز بعد به گل تبدیل شود بلکه رویش گلی زیبا نیازمند زمان است ابتدا باید به دانه آب وکوددهید ومطمئن شوید که از باد وباران در امان است ممکن است خود راتغییر ندهید ومتوجه تغییر درزندگی نشوید اما با تقویت وتشویق کافی میتوانید روش تفکر منفی قدیمی تان راتغییر دهید وبه مسائل با دید جدید ومثبت بنگرید مطمئنا متوجه خواهید شد که زندگیتان به جهت جدیدی برمیگردد پس از امروز شروع کنیید به استفاده از جملات مثبت در زندگی به مرور زمان ذهن شما باور خواهد کرد مثلا همین جملات  من خوشبختم ومن خوش شانسم ذهن شما باور خواهد کرد که خوش بخت وخوش شانس هستید وکم کم اتفاقات ورویدادهای در زندگی شما میفتد که باور میکنید خوش شانس هستید به گفته یکی از روانشناسان مشهور هر انچه ذهن باور کند در زندگی شاهد رویداد ان خواهید بود حال چه خوب وچه بد در ابتدا شاید به چشم نیایدیعنی اتفاقات کوچک می افتد ولی به مرور زمان شاهد اتفاقات بزرگی خواهید بود دیل کارنگی یکی از نویسندگان کتاب های روانشناسی میگویید اگر ما انسانها بتوانیم همین دوجمله حسش نیست وبی حالم رو از  مکالمات روزانه زندگی حذف کنیم اتفاقات خوبی در زندگی می افتد کافی است امتحان کنید ارزش امتحان کردن را داردشما چیزی از دست نمیدهید بلکه چیزهای زیادی به دست می آورید اگر بگویید این کار سختی است وحوصله فراوان میخواهد  واز این حرفها که پایه واساس آن افکار منفی است که در طول سالیان دراز به خرد ذهن خود داده اید وپاک کردن این افکار منفی وحایگزینی با افکار مثبت کار زمان بری هست ولی ارزشش را دارد همه افکار ما از قسمتی از ذهنمان به نام ضمیر خود آگاه وضمیر نا خود آگاه سرچشمه میگیرد ضمیر خودآگاه اتفاقات ورویدادهای واقعی را می بیند ومی پزیرد وفقط با عقل ومنطق سروکار دارد ورویدادهای زندگی را از فیلتر عقل ومنطق رد میکند وتایید میکند مثلا وقتی شما پول کافی برای خرید خانه ندارید از لحاظ منطقی خرید خانه کار احمقانه ایی است ونمیتوان خانه خریدوهی امواج منفی به خوردتان میدهد ولی در عوض ضمیر ناخودآگاه هر فکر ورویدادی را که شما می بیند باور میکند ومیپزیرد حال چه خوب وچه بد اگر باور کنید آدم خوش شانس وخوشبختی هستید کم کم شاهد رویدادهای خوب وعالی در زندگی میشوید اگر باور کنید خوش شانس هستید اتفاقهایی برایتان پیش می آید که این باور را به واقعیت تبدیل میکند مثال خانه که در بالا گفتم اگر به فرض بدون پول اقدام به خرید خانه ودیدن خانه بکنید پول از راهی که فکرش را نمیکنید میرسد به فرض یا قرعه برنده میشوید یا ارثی میرسد واز این چیزها که در جامعه هم کم نیستن وشاهد آن بوده اید تا بحال واین فرق بین ضمیر خودا گاه وناخودآگاه هست وخبر خوب این هست که اگر به ضمیر نا خودآگاه خوراکهای مثبت بیشتری روزانه بدهید مثلا جملات مثبت به خود بگویید قدرت ضمیر خودآگاه کمتر میشود واین مورد بیشتر درعلم پزشکی مورد آزمایش برای بیمارهای خاص وسخت شده وجواب داده است شما با استفاده از حملات مثبت میتوانید ضمیر خود آگاه را غول بزنید وبا باور به این راهکارها شاهد وقوع آن درزندگی خواهید شداگر روزانه چند بار وبا حس خوب وانرژی مثبت به خود جملات مثبت بگویدشاهد اتفاقات بینظیری خواهید بود باهمین چند کار به ظاهر ساده وآسان بدانید که این افکار روی کل سیستم بدنی وسلامت روحی وجسمی تاثیر میگزارد که ثابت شده هستن که نمونه آن دارونماها هستن دارونماها به این معنی هستن که دارویی به شخص بیمار که بیماری سختی دارد میدهن ومیگوین که این دارو جدیدترین کشف پزشکی وآزمایش شده هست که درمان بیماری شماست واورا به این باور میرسانند که با این دارو درمان خواهد شد نتیجه هم درمان بیماری میشود. چون ذهن بیمار باور میکند که این دارواثر میکند ودرآخر دارو اثر میکند درصورتی که دارو چیزی جز یک ویتامین ساده که روزانه میشود مصرف کرد نبوده بلکه فقط اندیشه بیمار باعث بهبودی کامل میشود .
در آخر چندراهکار آسان وکاربردی را که با عمل
به آن به شکل مثبتی زندیگتان را متحول میکنند برای شما بیان میکنم دفتر یادداشت درست کن
حتما بنویس کسی چه میداند شاید بینش روز قبل روزی به درد بخورد ،احساسات وافکارت را بنویس هرروز دریک ساعت وزمان مشخص بنویس بخشی برای شکر گزاری از داشته هایت در دفترت درست کن،دفترهای قدیمی ات رابخوان.
هرروز موفقیتی را جشن بگیر
نگزار به خواب بروی بدون جشن گرفتن برای چیزی که درآن روز به دست آورده ایی حتی برای چیزهای خیلی کوچک هرروز دادو هورا راه بندازبه هنگام جشن گرفتن شاد وبا نشاط باش.
لیستی تهیه کن شامل 100 موردی که دوست داری قبل از اتمام عمرت به دست آوری
ازهمین فرداشروع کن هر کدام رو که انجام میدهی خط بزن حداقل سالی یکبار آن را برسی کن واگر لازم شد مواردی به آن اضافه کن ماجراهایت را در دفترت بنویس واز خودت درحال انجام هر کدام از آنها عکس بگیر.
خودت را با رنگ ها احاطه کن
هررنگ ارتعاش خود رادارد هرروز رنگی را انتخاب کن سعی کن آن رنگ را بپوشی غذاهای آن رنگی بخوری وهرجایی آن رنگ را دیدی به آن رنگ توجه کنی با جوهر رنگی بر کاغذ های رنگی بنویسی رویاهایت رنگی باشد.
حداقل روزی یکبار یک نفر از اعضای خانواده یا دوستانت را درآغوش بکش
آغوش کشیدن سینه به سینه نه الکی به جای دست دادن با اعضای خانواده ودوستانت آنها را درآغوش بکشید.
هرروز صبح به تصویرت درآینه بگو دوستت دارم
همچنین میتوانی جملات مثبت اضافه کنی مثل صبح بخیر یا توزیبا هستی این روش بسیار خوبی برای شروع روز است وبه خاطرت می آورد که تو مسئول دوست داشتن خودت هستی.
ما یا خودمان را سیه روزی میکنیم یا قوی، انتخاب با خودمان است
کارلوس کاستاندا
منابع :
خان لوئیزا ال هی ، کلید جذب خواسته ها ، جوویتالی، راهکاری برای زندگی بهتر